صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ولادت حضرت امام زین العابدین(ع)

امام سجاد(ع) و قرآن درباره قرآن، دعاها و مضامین حکمت آمیزی از حضرت امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه نقل شده است. امام سجاد(ع)، از برجسته ترین مفسران قرآن کریم بوده و دانشمندان تفسیر در بسیاری موارد، از تفاسیر دل پذیر آن حضرت سود جسته اند. به نقل از مورخان، آن امام همام، مدرسه ای برای تفسیر قرآن کریم بنا کرده ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister