صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افزایش درآمد مددجویان با افزایش مستمری و پرداخت یارانه نقدی

سرپرست سازمان بهزیستی كشور گفت: در حال حاضر اعتباراتی كه برای هر خانواده مددجو هزینه می‌شود، بیش از 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد است. احمد اسفندیاری با بیان این كه مستمری مددجویان بهزیستی، امسال بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت، عنوان كرد: برای سنجش خدماتی كه به مددجویان ارائه می‌شود، نباید تنها بر مبلغ مستمری تمركز كرد.  وی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister