صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان کشورى و لشگرى

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن اشاره به پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان کشوری و لشگری تا پایان تابستان امسال، اعلام کرد: ‌طبق مصوبه دولت، یکهزار میلیارد تومان از این مطالبات را از محل اعطای سهام "پتروشیمی جم" و سهام دیگر شرکت‌ها تا پایان تابستان پرداخت می‌شود، این در حالیست که در شرف نقد کردن حدود 540 میلیارد تومان از این سهام هستیم که در صورت تمایل بازنشستگان، وجه سهام به صورت نقدی به آن‌ها پرداخت می‌شود. صادق محصولی با بیان این که یکی از مطالبات معوقه بازنشستگان مربوط به بازنشستگان قبل از سال 79 است که در سال‌های پیش از دولت نهم ایجاد شده بود، اظهار داشت: مطالبات معوقه بازنشستگان در شش ماهه دوم سال 86 و شش ماهه اول سال 87 جمعا دو هزار میلیارد تومان است که در بودجه سال 89 مقرر شده تا مطالبات به صورت سهام در اختیار سازمان بازنشستگی قرار بگیرد تا از این محل مطالبات بازنشستگان پرداخت شود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister