صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

پرداخت سود سهام عدالت کارمندان

دبيركل كانون شركت‌‌هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت گفت: از روز گذشته پرداخت سود 40 هزار توماني به هر نفر از 3ميليون و 280 نفر سهامدار باقي‌مانده شروع شده است. هوشنگ عمراني  اظهار داشت: طبق برنامه ريزي هاي به عمل آمده قرار بود از هفته گذشته سود سال مالي 86 به شاغلين دستگاه هاي اجرايي به جز آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister