صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

توسعه پایگاه‌های دائمی غربالگری بینایی و شنوایی

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور، گفت: توسعه پایگاه های دائمی غربالگری بینایی و شنوایی کودکان در دستور کار سال جاری این سازمان است. حبیب ا… مسعودی فرید با اعلام این خبر، افزود: پیش از این غربالگری تنها در ماه های آبان و آذر انجام می شد، اما با توجه به این که ممکن بود والدین نتوانند در ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister