صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز پزشك گرامي باد

يكم شهريور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبيب برجسته نامدار ايرانی جهان اسلام، شيخ الرئيس ابوعلی سينا و روز پزشک بر تمامی طبيبان فرزانه و جامعه پزشكی تلاشگر ايران اسلامی خجسته باد. در پيشينه تاريخی و در فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردمان سرزمين كهن ايران اسلامی همواره طبابت و طبيب از قداست و جايگاه ويژه ای برخوردار بوده ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister