صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

یارانه‌ جامعه بهزیستی قطع نخواهد شد

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: يارانه‌ جامعه بهزيستي قطع نخواهد شد، بلكه با تدابير اتخاذ شده ازسوي دولت، افراد تحت پوشش اين سازمان يارانه‌اي بيشتر از ديگر اقشار جامعه دريافت خواهند كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به نقل ازايسنا، صادق محصولي در حاشيه بازديد از نمايشگاه تخصصي خدمات بهزيستي استان تهران افزود: ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister