صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ویـژگی های یـک ازدواج سـالم و موفـق

    جامعه‌شناسان و روانشناسان مختلفی در بررسی ازدواج‌های سالم، ویژگی‌ها و مهارت‌هایی را برای کسانیکه می‌توانند روابطی موفق و رضایت‌‌بخش داشته باشند، مشخص کردند. این افراد اینگونه اند: 1. فلسفه‌ای سالم از زندگی با ایدآل‌های مشخص دارند. 2. دوستی، احترام و عشق بین آنها هر روز بیشتر میشود. 3. علایق و فعالیت‌های مشترک زیادی دارند. 4. از همراهی یکدیگر لذت می برند. 5. اعتمادپذیر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister