صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ولادت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق

سرانجام پس از قرنها، انتظار عالم خلقت به سر آمد و بزرگ هدايتگر انسانها پا به عرصه و جود نهاد. برترين مخلوق خدا ظاهر شد، باران «رحمة للعالمين» باريدن گرفت، چشمه رافت و هدايت فيضان كرد و نور محمدى عالم ملك و ملكوت را منور نمود. در شهرى كه شرافتش را از و لادت او دريافت كرد، چشم به جهان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister