صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

وضعیت 45 میلیون برگه سهام عدالت

مدیر کل دفتر سهام تخصیصی و عدالت کشور گفت: تاکنون داده ها و اطلاعات حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور در بانک اطلاعات مربوطه جمع آوری شده و برای حدود 45 میلیون نفر برگه سهام تحویل داده شده است. به گزارش ایرنا، اسمعیل مختاری دولت آبادی گفت: برای دریافت سهام پنج میلیون نفر دیگر که شامل کارگران فصلی است، ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister