صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

واریز 4 هزار تومان برای هر نفر در ماه بابت نان/آغازاصلاح قیمت ها از ابتدای روزیکشنبه28آذر

آقای احمدی نژاد در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری درباره زمان دقیق اجرای اصلاح قیمت ها افزود: اطلاعیه ستاد آماده شده است و پس از این گفتگوی تلویزیونی پخش می شود. رئیس جمهور گفت: در این مرحله آزادسازی قیمت نداریم بلکه قیمت ها اصلاح می شود آقای احمدی نژاد در عین حال اظهار داشت: قانون هدفمند ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister