صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

همياران نوروزي همراه مسافران نوروزي

اداره بهزيستي كاشان ،با همكاري پايگاه همياران سلامت روان اجتماعي بهزيستي ،اقدام به اجراي برنامه همياران نوروزي  نمود. اين برنامه در راستاي معرفي برنامه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ،معرفي اورژانس اجتماعي وخط 1480و123 وپيشگيري از معلوليت ها با تاكيد برحوادث رانندگي اجرا مي گردد.  در نخستين روز اجراي  اين  طرح امين عسگري –معاون مديركل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-با ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister