صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

هفته بسیج ، هفته همبستگی ، هفته یکی شدن، هفته وحدت مبارک باد.

بسیجنام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ما است. نهادی که به تعبیر امام راحل تشکیل آن «یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود.» و «شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister