صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

۶۰ هزار واحد مسکونی امسال برای مددجویان احداث می شود

سرپرست سازمان بهزيستي كشور گفت: 60 هزار واحد مسكوني در سال جاري براي مددجويان زير پوشش اين سازمان احداث مي شود. "احمد اسفندياري" افزود: اين تعداد واحد مسكوني با كمك وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بانك هاي مركزي ، مسكن و مشاركت خيرين احداث و به مددجويان واگذار مي شود. وي با بيان اينكه اولويت واگذاري اين واحدها با معلولان و زنان سرپرست خانوار است ، ادامه داد: زمين، آماده سازي و همچنين انشعاب هاي منازل مذكورازطرف دولت به شكل رايگان خواهد بود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister