صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

نشست خبری نهضت تامین مسکن سازمان بهزیستی

شست خبری دکتر احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی کشور در خصوص نهضت تامین مسکن معلولان برگزار شد. سرپرست سازمان بهزیستی در جمع خبرنگاران و با اشاره به این نکته که تامین مسکن بیش از 50 درصد هزینه های یک خانوار را به خود اختصاص می دهد گفت: سازمان بهزیستی برای حل این مشکل عمده مددجویان اقداماتی انجام داده است. به طوری که از ابتدای شروع دولت نهم تاکنون بیش از 9 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شده است و 9 هزار واحد دیگر نیز آماده تحویل است. دکتر احمد اسفندیاری در ادامه به تفاهم نامه وزارت راه و تامین اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی اشاره کرده و افزود: با موافقت رئیس جمهور قرار بر آن شده است که تا پایان دولت دهم، 200 هزار واحد مسکونی با اولویت زنان سرپرست خانوار و معلولان شدید احداث و واگذار شود. وی ادامه داد: طبق این تفاهم نامه، زمین این واحدها به صورت رایگان توسط وزارت مسکن و شهرسازی و هزینه ساخت آن با 20 میلیون تومان وام با کارمزد 4 درصد تامین خواهد شد. سرپرست سازمان بهزیستی شروع بازپرداخت وام را 18 ماه پس از دریافت وام اعلام کرد و گفت: اقساط این وام، چیزی در حدود 110 هزار تومان است. همچنین در این تفاهم نامه مشکل ضمانت مددجویان هم برطرف شده است در واقع خود واحد مسکونی ضامن بازپرداخت اقساط خواهد بود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister