صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان اصلاح شد

استفاده از مزایای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان، شامل همه کارمندان رسمی و غیر رسمی و قرادادی و شرکتی که دارای فرزندمعلول با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید هستند  می شود. قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister