صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سخنـان بـزرگان جـهان در مورد “موفـقیـت”

  از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. شکسپیر به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. جان ماکسول میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister