صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بازدید معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان

حسینی نسب معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان اصفهان به همراه مدیران این معاونت ،با حضور در بهزیستی شهرستان کاشان ، فعالیت های مربوط به حوزه ی پشتیبانی و منابع انسانی را مورد بررسی قرار دادند . معاون پشتیبانی بهزیستی استان اصفهان با همراهی مرضیه روح الامین سرپرست بودجه ،  مظاهری مدیر امور مالی و رضائی مدیر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister