صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مشکلات اینترنتی و بانکی هدفمندی یارانه ها در اجرای آزمایشی

فرزین زمان قطعی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را از نیمه دوم سال جاری عنوان کرد. رئیس کارگروه تحول اقتصادی دولت خبر داد که اجرای طرح آزمایشی هدفمند کردن یارانه ها در سه استان نشان دادکه ، کمبود ظرفیت های نرم افزاری و اینترنتی و لزوم افتتاح حساب افراد بیش از حد انتظار بوده است . محمد رضا فرزین گفت: در اجرای آزمایشی به برخی نکات برخوردیم که این موارد می‌تواند کمک شایانی به اجرای سراسری این طرح بکند. وی یکی از نکات جدیدی را که در اجرای آزمایشی هدفمند کردن یارانه‌ها حاصل شده است مشکلات نرم‌افزاری عنوان کرد و گفت: برای اجرای منسجم هدفمند کردن یارانه‌ها باید ظرفیتهای نرم افزاری و اینترنتی کشور را ارتقا دهیم.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister