صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

گزارشی از مزایا و معایب سیستم مشاوره تحت وب سازمان بهزیستی

با نوجه به راه اندازي سيستم مشاوره اينترنتي سازمان بهزيستي كشور گزارشي از مزايا و معايب اين سيستم در ذيل جهت علاقمنندان ارائه ميگردد: پيشرفت فناوري و پيچيدگي زندگي امروز منجر به بروز بحران‌هاي مختلف فردي و اجتماعي شده که اين امر خود ناراحتي‌هاي رواني، تقليل روابط و افول ارزش‌هاي انساني را به دنبال داشته است. امروزه گسترش وسايل ارتباط ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister