صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مسجد آقابزرگ کاشان

مسجد آقا بزرگ کاشان آخرین یادگار تاریخچه تاريخ آغاز ساخت اين بنا به سال 1258 هـ.ق و پايان ساخت 1265 هـ.ق مي باشد ( 8 سال ). این بنای باشکوه که آخرین بنای معظم ساخته شده در دوران انحطاط معماری و هنر ایران می باشد توسط معماری به نام استاد شعبانعلی پشت مشهدی ساخته می شود. مشهور است که این ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister