صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

موسيقي درماني در مرکزتوانبخشي انديشه

مركز توانبخشي انديشه تحت نظارت اداره بهزيستي شهرستان كاشان ،دوره موسيقي درماني، با هدف تقويت زبان دركي بياني ،حافظه ومهارتهاي شنيداري ،افزايش دفت و تمركز درك بصري و ايجاد نشاط و آرامش را برگزار مي نمايد. به گزارش مديريت اين مركز ،اين برنامه در دو گروه ،گروه اول شامل گروههاي همخواني با بهره هوشي بالا ومتوسط ،وگروه دوم شامل نوازندگي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister