صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مربيان مهدهاي كودك بيمه اجتماعي مي‌شوند

محصولي در خصوص حمايت‌هاي بيشتر دولت از قشرهاي مختلف، گفت: رانندگان برون‌شهري و درون‌شهري و 300 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار شهري در مرحله اول تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار گرفتند ضمن اينكه در گذشته نيز تمامي زنان سرپرست خانوار روستايي تحت پوشش بودند. وي اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مربيان مهدهاي كودك در شهرها و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister