صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

کمپهای ترک اعتیاد بدون مجوز تعطیل می شوند

مسئول پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي اداره بهزيستي كاشان گفت: كمپهاي سنتي ترك اعتياد (مراكز بهبودي اقامتي ميان مدت مصرف كنندگان مواد مخدر) بدون مجوز در اين شهرستان تعطيل مي شوند. “حيدر ايمانيان”  شمار اين مراكز را شش واحد ذكر كرد و افزود: تمامي اين كمپها بدون مجوز فعاليت مي كنند. وي اظهار داشت: اين واحدها اساسنامه ندارند و فضا و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister