صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مددكاران چگونه با استرس محيط كارمقابله نمايند؟

استرس يكي از مشكلات رواني مددكاران وهمه شاغلين در محيط هاي كاري مي باشد.شناسايي به موقع اين حالت رواني وكسب مهارت مواجه ومقابله با آن ،ابزاري كارآمد در جهت سلامت رواني كاركنان مي باشد. در همين راستا وبه مناسبت هفته بهداشت روان ،اداره بهزيستي كاشان ،اقدام به برگزاري دوره آموزشي “استرس وراهكارهاي مقابله با آن” ويژه مددكاران نمود. در اين ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister