صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تقویت روحیه مشارکت طلبی استراتژی شهید فیاض بخش

رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم بزرگداشت مقام شهید دکتر محمدعلی فیاض بخش ایجاد تفکر سیستمی، پیشگیری فراگیر و تقویت روحیه مشارکت طلبی در تشکیلات را از راهبردهای بنیانگذار بهزیستی برشمرد و گفت: اگر ۱۰ مرکزی که در زمان حیات شهید بزرگوار اندام های مصنوعی می ساختند نیز پس از شهادت وی نیز ادامه پیدا می کرد اکنون جز کشورهایی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister