صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اداره بهزيستي كاشان ميزبان سفيران بهزيستي

همزمان با ميلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبي ودر طليعه هفته بهزيستي ودر راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي  وبا شعار ترويج مشاركت هاي مردمي ،مركز اقامتي ميان مدت ترك اعتياد ميلاد نور و هدايت سيلك ومجموعه فرهنگي آموزشي جامعه نابينايان كاشان  در راستاي توانمند سازي معلولين ،در شهرستان كاشان افتتاح شد.  درآئين افتتاح اين مراكز،سيد اصغر فياض –معاون توانبخشي اداره ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister