صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

27 رجب مبعث حضرت محمد مصطفی (ص)

  ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد ” مبعث ” پیام آور عدالت و کرامت انسانی آن روز که در غار حرا ندا بر پیامبر (ص) آمد که بخوان ؛ رسالت نبوی با پیام خروج انسان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister