صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ما هم شهروند این شهریم ! …

علولان گروهی از افراد جامعه هستند که بر اثر نقص جسمی ، ذهنی يا حرکتی گرچه محدوديت هايی در کارايی عمومی و شئون اجتماعی و اقتصادی و حرفه ای دارند اما با استعدادهای خلاق فکری ، هنری ، علمی و .. خود نشان داده اند که توانايی هايشان کمتر از افراد سالم نيست و نمي‌توان به راحتي از شايستگي و استعداد اين افراد در اجتماع صرف‌نظر كرد و يا مشكلات آنها را ناديده گرفت . . يك فرد معلول ، افزون بر اين كه داراي برخي ناتواني‌هاي حركتي است ، به‌عنوان يك شهروند در جامعه از حقوق شهروندي برخوردار است كه بايد به‌صورت تمام و كمال رعايت شود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister