صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

لیلة الرغائب

“رجب”، ماه خداست؛ ماه پر بركتی است كه اعمال بسیاری برای آن ذكر شده است. باید خود را در دریای زلالش بشوییم تا پاک شویم. پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: هر كس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودی خدا می شود و غضب الهی از او دور می گردد و دری از درهای جهنم بر روی او ...

ادامه مطلب

فضيلت و اعمال ليله الرغائب

اولین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب نامند. در این شب ملائك بر زمین نزول می كنند. برای این شب عملی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ذكر شده است كه فضیلت بسیاری دارد و بدین قرار است: روز پنج شنبه اول آن ماه  – در صورت امكان و بلا مانع بودن –  روزه گرفته شود. چون شب ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister