صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برگزاري دوره آموزشي ويژه جامعه هدف كميته امداد امام خميني(ره)

اداره بهزيستي كاشان ،دوره آموزشي ويژه دوشيزگان غير محصل تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) كاشان برگزار نمود. اين دوره آموزشي ،با موضوع مهارت هاي زندگي خانواده و پيش ازازدواج وبا حضور بيش از 40نفر از مددجويان اين نهاد، در محل سالن اجتماعات كميته امداد امام خميني (ره)كاشان ودر طول 5روز برگزار شد.  داوود قاسم زادگان در اين ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister