صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولین…

عنوان: قانون نحوه باز نشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367/9/1 – تاريخ تصويب: آذر 1367 ماده واحده – كليه وزارتخانه ها ، شركت ها ، موسسات دولتي ، شهرداريها ، بانكها ، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister