صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ارسال فهرست بیش از 60 هزار معلول جهت دریافت نقدی سوخت

معاون توانبخشی و پیشگیری سازمان بهزیستی از ارسال فهرست بیش از 60 هزار معلول جهت دریافت نقدی سوخت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد. “مصطفی كرباسی” ضمن اعلام این خبر و همچنین با اشاره به اینكه بیش از 50 درصد از معلولیت‌ها ژنتیكی است، اظهار کرد: سازمان بهزیستی طی سال‌های گذشته اقدام به افزایش مراكز ژنتیكی خود جهت ارائه خدمات ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister