صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قيام 15 خرداد

بدون شك يكي از مهم‌ترين وقايع دوران معاصر ما، واقعۀ قيام پانزده خرداد سال 1342 مي‌باشد، كه اين واقعه از طرفي چون داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي نسبت به قيامها و نهضتهاي ديگر بود مورد توجه است و از طرفي چون مي‌توان گفت اين قيام نطفۀ انقلاب اسلامي 57 بود، اهميت اين قيام را نزد اذهان بيشتر مي‌نماياند و شايد ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister