صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قوانيـن ليـمن

شخصی این کلمات زیبا را نوشته است. باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند. دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی ،بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند. می دونی چرا شیشیه جلوی ماشین ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister