صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به منظور اصلاح ساختار و ايجاد هماهنگي در فعاليت دستگاههاي اجرايي و ارتقاء کارآيي و بهبود روشهاي مربوط به مبارزه با تکدي و جمع آوري، شناسايي و تعيين وضعيت افراد بي سرپرست، گمشده، متواري، در راه مانده و موارد مشابه و همچنين تنظيم وظايف دستگاههاي عمومي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister