صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افزایش حقوق 88 هزار بازنشسته با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش کارمندنیوز به نقل از مهر، ایراندخت عطاریان با اعلام این مطلب گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران و در اجرای بند ( ج ) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور رفع نابرابری و تبعیض از حقوق بازنشستگان و موظفین سال های 1388 و 1389 که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان در قیاس با حقوق بازنشستگان و موظفین سال ...

ادامه مطلب

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان 318 هزار تومان تعیین شد

هیئت وزیران بر اساس قانون نحوه پرداخت عیدی و قانون مدیریت خدمات کشوری، عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان را318 هزار تومان تعیین کرد. هیئت دولت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و باتوجه به قانون نحوه پرداخت عیدی و قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان را 318 هزار تومان تعیین کرد. به ...

ادامه مطلب

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل را ابلاغ کرد. بشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister