صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 15 : اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خود اقدام نمانيد. تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند. تبصره 2 ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister