صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

كارمندان واجدشرايط از بهمن ماه امسال فوق العاده ويژه دريافت مي كنند

به گزارش کارمندنیوز، ‘ محمد رضا مسلمي ‘ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، افزود: كارشناسان معاونت توسعه مديريت در حال تهيه گزارش در زمينه نحوه پرداخت فوق العاده ويژه ، تعداد كارمندان واجد شرايط و محاسبه بار مالي ناشي از پرداخت اين فوق العاده هستند . وي افزود: اين گزارش بعد از تهيه ، بزودي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister