صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برگزاري جلسه توجيهي فلورايد تراپي

به گزارش حوزه امور اجتماعي اداره بهزيستي كاشان ،جلسه توجيهي فلورايد تراپي با حضور مديران مهدهاي تحت نظارت اين اداره برگزار گرديد. در اين جلسه كارشناسان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،در خصوص نحوه اجراي فلورايد تراپي ومزاياي اجراي اين طرح، مطالبي را مطرح نمودند . در ادامه امين عسگري – معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي –ضمن تبريك ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister