صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مددكاران چگونه با استرس محيط كارمقابله نمايند؟

استرس يكي از مشكلات رواني مددكاران وهمه شاغلين در محيط هاي كاري مي باشد.شناسايي به موقع اين حالت رواني وكسب مهارت مواجه ومقابله با آن ،ابزاري كارآمد در جهت سلامت رواني كاركنان مي باشد. در همين راستا وبه مناسبت هفته بهداشت روان ،اداره بهزيستي كاشان ،اقدام به برگزاري دوره آموزشي “استرس وراهكارهاي مقابله با آن” ويژه مددكاران نمود. در اين ...

ادامه مطلب

استرس شغلی؛ عوامل و راه کارها

مقدمه: كار انسان، محصول متغيرهاي متعدد و متنوعي است. در برخي مواقع كار متأثر از متغيرهاي انساني همانند شخصيت، ادراك، نگرش‌ها، انگيزش، گروه، تفاوت‌هاي فردي، هوش، استعداد، حافظه، رغبت و غيره است و گاهي متأثر از متغيرهايي كه ماهيت فيزيكي دارند. اين متغيرها را شرايط محيط كار مي‏گويند. بديهي است كه شرايط نامطلوب محیط كار، نه تنها بازده، بلكه رضايت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister