صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

فراخوان واگذاري

« فراخوان واگذاري كلينيك فيزيوتراپي امام سجاد عليه السلام » اداره بهزيستي شهرستان كاشان در نظر دارد قسمت فيزيوتراپي كلينيك امام سجاد واقع در (خيابان امير كبير- خيابان سلمان فارسي(ره) ) را با تجهيزات كامل در راستاي اصل 44 قانون اساسي با شرايط خاص به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مي نمايد با در نظر گرفتن ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister