صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

فتح خرمشهر، فتح ارزش‌ها

خرمشهر به دلیل واقع شدن در محل تلاقی رودخانه کارون و اروندرود از شمال به اراضی شوره زار دشت آزادگان، از شرق به شادگان، از جنوب به رودخانه کارون و شهر آبادان و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود. و از طرف دیگر رودخانه کارون این شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده است. تاریخ‌نویسان خرمشهر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister