صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

عيد سعيد قربان

روز تقرّب: عيد قربان جلوه گاه تعبّد و تسليم ابراهيميان حنيف است، و فصل قرب مسلمانان به خداوند، در سايه عبوديت. عيد قربان فصل قرباني کردن عزيزها در آستان «عزيزترين» يعني خداست. عيد قربان مجراي فيض الهي و بهانه عنايت رحماني به بندگان مؤمن و مطيع است. و هر کس بتواند رضاي خويش را فداي رضاي حق کند، از خواسته ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister