صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی

بسمه تعالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی فهرست مطالب عنوان                                                       شماره صفحه هدف.. 1 تعریفها.. 1 استقلال فردی.. 1 تجهیزات شهری.. 1 ثابت.. 1 رامپ پله.. 1 رامپ جدول.. 1 سطح شیبدار.. 1 ساختمان‌های عمومی.. 2 ساماندهی.. 2 سخت.. 2 صاف.. 2 علایم بین‌المللی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister