صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

صندلی محل کارتان قاتل شماست !

اگر شما در حالت نشسته مشغول خواندن این مطلب هستید ، لحظه ای درنگ کرده و به این فکر کنید که بدن شما چگونه فشاری را تحمل می کند . ما هر روز به طور متوسط 8.9 ساعت را در حالت نشسته به سر می‌بریم. آیا نشستن زیاد باعث بروز درد در ناحیه کمرتان نشده است؟ آیا احساس بی‌حسی در ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister