صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

صدور مجوز استخدام مددکاران اجتماعی تخصصی در استانها

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی کشور صدور مجوز به منظور استخدام مددکاران اجتماعی تخصصی در استانها را از رئیس جمهور خواستار شد. دکتر مصطفی اقلیما گفت: با توجه به نیاز کشور به مددکاران اجتماعی متخصص در استانها حداقل صدور مجوز استخدام برای 3 نفر در هر استان به منظور فعالیت در بخشهای مورد نیاز ضروری است. وی با اشاره به ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister