صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شهريه مهدهاي كودك افزايش نيافته است

سرپرست سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه افزايش شهريه مهدها در كارگروه خاصي مورد بررسي است، گفت: تا به امروز شهريه مهدها هيچ افزايشي نيافته است.   احمد اسفندياري ‌در هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها در خصوص برگشت پيش‌دبستاني‌ها به وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: بهزيستي هيچگاه پيش‌دبستاني نداشته است كه حال برگردد بلكه بهزيستي تنها مهدهاي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister