صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ضوابط شهرسازي و معماري براي عبور معلولين

عنوان: آئين نامه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور معلولين شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1368/8/3 به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي درارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور دسترسي به اماكن و فضاها و تجهيزات عمومي شهري به منظور تامين امكان شركت افراد داراي معلوليتهاي گوناگون جسمي در زندگي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister