صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شهادت حضرت امام رضا (ع)

شرح شهادت امام رضا (ع) در منابع اسلامی در روایتی از اباصلت آمده است: «مأمون، امام رضا (ع) را فراخواند و آن حضرت را مجبور کرد از انگور بخورد. آن حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.»   درباره نحوه شهادت امام رضا (ع)، بیشتر عالمان شیعه و همچنین تعداد زیادی از علمای اهل سنت، قائل هستند که آن حضرت ...

ادامه مطلب

شهادت حضرت امام رضا (ع)

شرح شهادت امام رضا (ع) در منابع اسلامي در روايتي از اباصلت آمده است: «مأمون، امام رضا (ع) را فراخواند و آن حضرت را مجبور كرد از انگور بخورد. آن حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.» درباره نحوه شهادت امام رضا (ع)، بيشتر عالمان شيعه و همچنين تعداد زيادي از علماي اهل سنت، قائل هستند كه آن حضرت مسموم ...

ادامه مطلب

شهادت حضرت امام رضا (ع)

حیات اجتماعى امام رضا علیه السّلام دوران حیات و امامت امام هشتم اوج گیرى گرایش مردم به اهل بیت و دوران گسترش پایگاههاى مردمى این خاندان است. چنان که مى دانیم امام از پایگاه مردمى شایسته اى برخوردار بود و در همان شهر که مأمون با زور حکومت مى کرد او مورد قبول و مراد همه مردم بود و بر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister